Lesinformatie

kinderyoga-les-pagina

De groepslessen zijn op dinsdag- en vrijdagmiddag en zaterdagochtend voor verschillende leeftijdsgroepen.
Er wordt gewerkt met kleine groepjes van maximaal 9 kinderen, zodat er voldoende aandacht en ruimte is voor elk kind. De groepen gaan door bij minimaal 3 deelnemers.

dinsdag            15.45 – 16.45 uur         8 – 10 jaar
vrijdag              15.45 – 16.45 uur          6 –   8 jaar
vrijdag              17.00 – 18.00 uur         9 – 12 jaar
zaterdag            9.30 – 10.15 uur           4 –   7 jaar

Locatie
Vanaf mei 2016 vinden alle kinderyoga en Dru Yoga (volwassenen) plaats in mijn eigen yogaruimte:
Orlando Gebouw, Di Lassostraat 65, 3766EB Soest
(let op: parkeren alleen in de vakken).
De yogaruimte is op de begane grond. De ingang van de yogaruimte is in de hal naast de lift.

Jongerenyoga
Vooralsnog zijn er te weinig aanmeldingen voor een les jongerenyoga. Bij voldoende belangstelling kan er weer een groep worden gestart voor de leeftijd 11-15 jaar. Dag en tijd in overleg.

Startdatum
Na elke schoolvakantie start een nieuwe serie lessen. Later instromen is altijd mogelijk.
Na het volgen van een proefles, betaalt u het restant van het aantal lessen per serie (zie hieronder).
Voor de lessen geldt een minimum aantal van 3 kinderen en een maximum aantal van 9 kinderen.

Data groepslessen
Het aantal lessen is afgestemd op de vakanties en verschilt daarom per serie. Er is één blok tot aan de herfstvakantie en één tot aan de kerstvakantie.
Later instromen is mogelijk in overleg.

Data lessen dinsdag
Serie 1: 7 lessen: dinsdag 29 augustus t/m 10 oktober
Serie 2: 7 lessen: dinsdag 24 oktober t/m 12 december*
* Geen les op di 5 december i.v.m. Sinterklaas

Data lessen vrijdag
Serie 1: 6 lessen: vrijdag 1 september t/m 6 oktober
Serie 2: 8 lessen: vrijdag 27 oktober t/m 15 december

Data lessen zaterdag
Serie 1: 6 lessen:  zaterdag 19-8 t/m zaterdag 7-10  (geen les op 23-9)
Serie 2: 6 lessen:  zaterdag 28-10, 11-11, 25-11 t/m 16-12

Data lessen peuter ouder-kind
Bij voldoende aanmeldingen start er een nieuwe serie ouder&kind op donderdagochtend of op zaterdagochtend.
De lessen bestaan uit series van 4 lessen.

Kosten
Het lesgeld varieert per serie omdat het aantal lessen per serie verschilt.
De kosten voor kinderyoga en jongerenyoga zijn gebaseerd op € 9,50 per les.
Voor kinderyoga zaterdag geldt een aangepast tarief van € 8,50 omdat deze lessen 3 kwartier duren.
Voor Ouder & Kind Peuteryoga geldt een bedrag van € 50,- voor 4 lessen ouder en kind samen.
Eventuele broertjes en zusjes kunnen in overleg meedoen voor € 5,- per les.

Er is één les gratis als u uw kind direct inschrijft voor twee blokken.
Proefles
Het is mogelijk een vrijblijvende proefles te volgen voor € 5,00 voor de lessen van 4 t/m 12 jaar.
Uw kind kan op elk gewenst moment instromen.

Algemene voorwaarden
De lessen zijn geheel voor eigen risico.
Als er een les wordt gemist, wordt geen lesgeld terugbetaald.
Als er sprake is van ziekte langer dan 2 weken wordt in overleg het abonnement tijdelijk stopgezet.
Klik hier voor de totale algemene voorwaarden van Dru Yoga Soest & Yoga voor Kinderen.

U kunt mij altijd benaderen voor informatie en overleg of yoga geschikt is voor uw kind.
Als u zich in wilt schrijven voor de lessen of informatie wilt, dan kunt u contact met mij opnemen door mij te mailen: info@yogavoorkinderen.nl of te bellen: 06 – 202 333 54